Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3134. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podprecednice in članov komisije, stran 5300.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 126. člena, 131., 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. novembra 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podpredsednice in članov komisije
I
V odloku o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podpredsednice in članov odbora (Uradni list RS, št. 12/93 in 64/94) se v I. točki v prvem odstavku besedilo: “11 članov” nadomesti z besedilom: “10 članov”. V drugem odstavku se črta besedilo: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana”.
II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
član komisije pod številko 7:
Ivan VERZOLAK, Slovenska nacionalna stranka,
ter se skladno s tem ustrezno preštevilčijo nadaljnje zaporedne številke pred imeni članov komisije.
Št. 020-02/92-28/20
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.