Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

3000. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev, stran 5036.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k veleprodajnim cenam:
– zdravil za humano rabo,
– pomožnih zdravilnih sredstev, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ki na tržišču nastopajo prvič (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na zdravila za humano rabo in pomožna zdravilna sredstva, ki se nikoli ne izdajajo oziroma prodajajo na zdravniški recept oziroma na naročilnico.
2. člen
Soglasja iz prejšnjega člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice tujih firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,
– dokazilo, da je trgovina - promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahteva v Sloveniji dovoljen,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
5. člen
Zahtevek, ki je vložen v skladu s 3. členom uredbe o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev (Uradni list RS, št. 64/95) mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovano z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. 6. 1995,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred in po uveljavitvi te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo odstotka spremembe cene,
– opredelitev spremembe prodajnih oziroma ostalih poslovnih pogojev, načina ali količine pakiranja in razčlenitev elementov veleprodajne cene.
6. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh prejetih podatkov.
7. člen
Ta uredba začne veljati 15. novembra 1995.
Št. 515-01/95-4/2-8
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina