Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2857. Spremembe in dopolnitve pravilnika o postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, stran 4850.

Na podlagi 19. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) in 57. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije na seji dne 27. 9. 1995 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/93)
1. člen
V 18. členu se v prvi vrstici sedmega odstavka namesto besede “sekretarja” vstavi: “strank ali po lastni pobudi”.
2. člen
V četrtem odstavku 34. člena se namesto številke “30” vstavi številka “60”.
3. člen
V prvem odstavku 43. člena se doda naslednji stavek:
“Stranka, ki je imenovala za arbitra tujca, mora sama založiti njegove stroške (potne in druge razumne stroške)”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če tožeča stranka predujma ne plača v roku 6 mesecev, pošlje razsodišče poziv za plačilo toženi stranki. Če tudi ta predujma ne plača v roku 1 meseca, se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila. Sklep o tem izda predsednik razsodišča. Na posledice neplačila predujma je potrebno tožečo stranko posebej pisno opozoriti.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 44. členu se doda:
“Stroške arbitra-tujca, ki ga je imenovala stranka v domačem sporu, mora plačati ta stranka ne glede na uspeh v postopku.”
5. člen
V prvem odstavku 46. člena se v tabeli spremenijo zadnje 3 vrstice, tako da se glasijo:
250.000 do 500.000      4.500                 1
500.000 do 1,000.000     5.750                 0,5
1,000.000 in več       8.200
Tretji odstavek tega člena se dopolni z naslednjim besedilom:
“pri osnovi 5.750 za 25% in pri osnovi 8.200 za 30%.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan potem, ko jih sprejme Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije.
Predsednik
skupščine Gospodarske zbornice
Slovenije
Andrej Šegula l. r.

AAA Zlata odličnost