Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2849. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 4840.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in št. 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
V prvem odstavku 1. točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95, 44/95, 50/95 in 54/95) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:
------------------------------------------------------------------
 .                             mio ECU
------------------------------------------------------------------
 1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana          391,1
 2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor        215,0
 3. Abanka d.d., Ljubljana                  114,9
 4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana            14,9
 5. Hipotekarna banka d.d., Brežice              2,5
 6. Bank Austria d.d., Ljubljana               93,3
 7. Probanka d.d., Maribor                   9,7
 8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana       9,1
 9. SKB banka d.d., Ljubljana                157,1
10. UBK banka d.d., Ljubljana                 6,3
11. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana     9,3
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana         5,0
13. Banka Celje d.d., Celje                  72,0
14. Splošna banka Koper d.d., Koper             131,0
15. Gorenjska banka d.d., Kranj                82,0
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto             49,6
17. LB Banka Domžale d.d., Domžale              28,8
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje              11,1
19. LB Posavska banka d.d., Krško               6,2
20. LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje          21,5
21. LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec           25,1
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota           47,4
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana               2,5
24. Ljudska banka d.d., Ljubljana               6,5
25. M banka d.d., Ljubljana                  2,5
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica               29,0
27. Krekova banka d.d., Maribor                31,2
28. Factor banka d.d., Ljubljana                3,9
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana           2,5
30. Poštna banka Slovenije d.d                 0,2
------------------------------------------------------------------
  SKUPAJ                         1.581,2
------------------------------------------------------------------
2
Spremeni se 6. točka tako, da glasi:
“Pooblaščene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz oziroma neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska doseči do 6. novembra 1995.”
3
Ta sklep začne veljati 2. novembra 1995 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.