Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2846. Odredba o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, stran 4839.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo (Uradni list RS, št. 55/95), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za finance
O D R E D B O
o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač
1. člen
Oprostitev plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač po zakonu o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo (Uradni list RS, št. 55/95; v nadaljnjem besedilu: zakon), velja za pridelovalce vina iz grozdja, pridelanega v vinorodnih okoliših, na katerih so občine, določene s sklepom Vlade RS o določitvi območij občin, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s točo ali burjo (Uradni list RS, št. 60/95).
2. člen
Upravičenci iz 1. člena te odredbe, ki odkupujejo grozdje od drugih pridelovalcev – oddajalcev grozdja (v nadaljnjem besedilu: kleti), morajo 50% sredstev, pridobljenih z oprostitvijo plačila posebnega prometnega davka za vino iz odkupljenega grozdja, v obliki regresa za zaščitna sredstva za varstvo rastlin in gnojila razdeliti med oddajalce grozdja.
Delež posameznega oddajalca grozdja v 50% prihranku iz prejšnjega odstavka je sorazmeren zmnožku med pogodbeno količino grozdja, ki naj bi jo posamezni oddajalec v letu 1995 oddal v klet, in povprečnem uradno ugotovljenim deležem škode, ki jo je oddajalec imel v vinogradništvu. Če posamezni oddajalec v letu 1995 ni imel pridelka in zato ni podpisal pogodbe o oddaji oziroma prodaji grozdja, se za pogodbeno količino šteje povprečje oddanih količin za pretekla tri leta.
3. člen
Zavezanci morajo opraviti periodični obračun regresa iz prvega odstavka 2. člena te odredbe do 31. 12. 1996, končni obračun pa najkasneje do 28. 2. 1997 in ju predložiti ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-23/94-2
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance