Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2842. Uredba o dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995, stran 4836.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 1. člena zakona o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
1. člen
V 1. členu uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995 (Uradni list RS, št. 80/94, 3/95, 8/95, 19/95, 32/95, 37/95, 45/95, 52/95 in 55/95) se dodajo naslednje tarifne številke:
Tarifna     Poimenovanje blaga          Stopnja
številka                          %
1        2                      3
17.04      Sladkorni proizvodi (vštevši
        belo čokolado) brez kakava:
    1704.10 - Žvečilni gumi, prevlečen
        s sladkorjem ali ne            3,0
18.06      Čokolada in druga živila,
        ki vsebujejo kakav:
    1806.10 - Kakav v prahu z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil       11,0
    1806.20 - Drugi izdelki v blokih, mase
        nad 2 kg, ali v tekočem stanju,
        masi, prahu, zrnih ali v drugih 
        oblikah v razsutem stanju, v  
        posodah ali pakiranjih nad 2 kg      8,0
    1806.3 - Drugo, v blokih ali palicah:
    1806.31 - - polnjeni               8,0
    1806.90 - Drugo                  8,0
19.01      Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
        zdroba, škroba in sladnega
        ekstrakta brez dodatka kakava  
        ali z dodatkom kakava v prahu 
        v količini pod 50 % po masi, ki 
        niso omenjena in ne zajeta na  
        drugem mestu; živila iz materiala 
        iz tar. št. 04.01 do 04.04 brez  
        dodatka kakavovega prahu ali  
        z dodatkom kakavovega prahu 
        v količini pod 10 % po masi, 
        ki niso omenjena in ne zajeta  
        na drugem mestu:
    1901.90 - Drugo:
   1901.909 - - - drugo                8,0
19.04      Živila, dobljena z nabrekanjem 
        ali praženjem žit ali žitnih 
        izdelkov (npr. koruzni kosmiči);  
        žita, razen koruze, v zrnu, 
        poprej kuhana ali drugače 
        pripravljena:
    1904.10 - Živila, dobljena z nabrekanjem 
        ali praženjem žit ali žitnih izdelkov   4,0
   1904.90  - Drugo                  4,0
19.05      Kruh, peciva, sladice, biskviti  
        in drugi pekovski izdelki z  
        dodatkom kakava ali brez njega; 
        hostije, kapsule za farmacevtske  
        proizvode, oblati, rižev papir  
        in podobni izdelki:
    1905.30 - Sladki biskviti, vafeljni in 
        oblati                  3,0
    1905.40 - Prepečenec, toast in podobni 
        toast izdelki               4,0
    1905.90 - Drugo                 12,0
20.07      Džemi, sadni želeji, marmelade,
        sadni pireji in sadne paste,  
        dobljeni s kuhanjem, z dodatkom  
        sladkorja ali drugih sladil ali
        brez njih:
    2007.10 - Homogenizirani izdelki         11,0
    2007.9 - Drugo:
    2007.91 - - iz agrumov              9,0
    2007.99 - - drugo:
   2007.991 - - - slivova marmelada         11,0
   2007.992 - - - džemi               11,0
   2007.999 - - - drugo               11,0
-------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/93-3/15-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik