Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2839. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela ureditvenega načrta Dobje-Trate, stran 4835.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 8. seji dne 18. in 25. septembra 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela ureditvenega načrta Dobje–Trate
I
Občinski svet Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev spremembe ureditvenega načrta Dobje–Trate (Uradni list SRS, št. 5/86). Spremembe ureditvenega načrta Dobje–Trate (v nadaljevanju: UN) je izdelalo podjetje PROFIL Velenje, št. proj. 108/95.
II
Osnutek sprememb UN se nanaša na ureditev bencinske črpalke, avtobusnega postajališča, gradnjo stanovanjskih objektov z dodatno funkcijo za potrebe naselja Dobje.
III
Javna razgrnitev sprememb UN mora trajati 30 dni od veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Dobje. V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Dobje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Občine Šentjur pri Celju, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-18/95-2
Šentjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.