Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2838. Sklep o valorizaciji komunalnih taks v Občini Šentjur pri Celju, stran 4834.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 11. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/90, 20/90 in 26/91) in 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel naslednji
S K L E P
o valorizaciji komunalnih taks v Občini Šentjur pri Celju
I
Tarife komunalnih taks se valorizirajo z indeksom rasti cen na drobno in znašajo:
Tarifna št. 1
Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se plača letno 3.100 SIT.
Tarifna št. 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letno:
– za biljard 12.800 SIT
– za avtomatsko kegljišče (od steze) 10.800 SIT
– za druga igralna sredstva 10.000 SIT.
Tarifna št. 3
Za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali druge začasne namene se plača:
– od javnega prostora, ki je rezerviran za parkiranje vozila, določenega uporabnika, se plača letno 470 SIT od m˛,
– od vsakega kioska, stojnice, točilnice ali druge začasne uporabe javnega prostora se plača dnevno za vsak m˛ zavzete površine 107 SIT.
Tarifna št. 4
Za uporabo trgov in drugih javnih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanja razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene, se plača dnevno 107 SIT za vsak m˛ zavzete površine.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 417-1/94 -1
Šentjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.