Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2837. Sklep o višini komunalnega prispevka v območju izven zazidalnih načrtov v Občini Šentjur, stran 4834.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95) in 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah je Občinski svet občine Šentjur na seji dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel
S K L E P
o višini komunalnega prispevka v območju izven zazidalnih načrtov v Občini Šentjur
I
Pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma odločbe o dovolitvi priglašenih del je investitor dolžan plačati naslednje prispevke:
a) Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje
.                                   SIT
– za stanovanjsko blokovno gradnjo po stanovanju          27.000
– za individualno stanovanjsko hišo                 57.000
– za individualno poslovno stanovanjsko hišo            76.000
– za obrtno delavnico58.000
– za industrijski ali poslovni objekt 1% od investicijske
 vrednosti objekta
b) Prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
– za stanovanjsko blokovno gradnjopo stanovanju           19.000
– za individualno stanovanjsko hišo                 28.000
– za individualno poslovno stanovanjsko hišo            37.000
– za obrtno delavnico29.000
– za industrijski ali poslovni objekt 0,5% od investicijske
 vrednosti objekta

c) Prispevek za razširjeno reprodukcijo dovoznih cest in 
  javnih poti
                               makadam  asfalt
– za stanovanjsko blokovno
gradnjo po stanovanju                    31.000  54.000
– za individualno stanovanjsko hišo             55.000  93.000
– za individualno poslovno stanovanjsko hišo         71.000  120.000
– za obrtno delavnico                    55.000  93.000
– za preureditev dela stanovanjske hiše v poslovni prostor  16.500  28.000
d) Prispevek za kolektivno komunalno ureditev, ki se
  računa od povprečne gradbene cene m˛ čiste stanovanjske 
  površine, določene v sklepu o povprečni gradbeni ceni
  stanovanj v Občini Šentjur pri Celju
– za gradnjo industrijskih poslovnih objektov               2%
e) Prispevek za prejšnja vlaganja za
gradnjo vikendov in zidanic                      104.000
f) Investitor, ki namerava nadzidati ali prizidati obstoječi 
  objekt, je dolžan plačati od vsakega m˛ nadzidane ali 
  prizidane površine prispevek, za katerega je osnova za
  izračun povprečna gradbena cena m˛ koristne stanovanjske 
  površine v Občini Šentjur
– za razširjeno reprodukcijo cest
 (individualne stanovanjske hiše)                    0,7%
– za kolektivno komunalno ureditev
 (industrijski in poslovni objekti)                   1,2%
II
Plačila prispevka pa je oproščen investitor, ki gradi nadomestni objekt in mu je bil star objekt poškodovan zaradi višje sile.
III
Komunalni prispevki iz prejšnje točke se mesečno valorizirajo v skladu z indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – nizke gradnje, ki jih izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12-20/95-2
Šentjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.