Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2835. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju, stran 4832.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 91. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 334/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju
1.člen
S tem odlokom se spremeni odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95).
2. člen
V besedilu prvega odstavka 4. člena odloka se točke preštevilčijo tako, da 21. točka postane 11., 11. točka pa 12., ostale pa si sledijo v zaporedju kot do sedaj, do 22. točke.
Besedilo drugega odstavka 4. člena odloka pa se spremeni tako, da sedaj glasi: “Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine. Dejavnosti od 1. do vključno 11. točke prvega odstavka so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 12. do vključno 22. točke, pa so izbirne lokalne javne službe”.
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem sprejetja.
Št. 012-1/95-1
Šentjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.