Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2832. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice, stran 4821.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94 in 33/94) in 85. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95)
R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Bezina, Vešenik-Brdo, Dobrava-Gabrovlje, Sp. Grušovje, Slovenske Konjice, Zeče, Konjiška vas, Špitalič, Sojek-Kamna gora, Polene, Tepanje, Draža vas, Loče, Zbelovo, Žiče in Jernej, se opravijo v nedeljo, 17. decembra 1995.
2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. oktober 1995.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in volilne komisije v krajevnih skupnostih.
Št. 008-901/95-9001
Slovenske Konjice, dne 10. oktobra 1995.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.