Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2828. Sklep o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega načrta "Zdraviliški kompleks Radenci", stran 4816.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93) je sprejel Občinski svet občine Radenci na seji dne 27. 9. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega načrta “Zdraviliški kompleks Radenci”
1
Občinski svet občine Radenci odreja javno razgrnitev sprememb ureditvenega načrta Zdraviliški kompleks Radenci (odlok o ureditvenem načrtu “Zdraviliški kompleks Radenci” Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 33/87), ki ga je izdelala Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota pod št. UN-10/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–2000 (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, št. 10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95).
2
V osnutku spremembe navedenega ureditvenega načrta se namesto manjše teniške dvorane z garderobami vzhodno od obstoječih zunanjih teniških igrišč predvidi:
– večja teniška dvorana s spremljajočim programom (ob služnostnih prostorih tudi prostori za potrebe uradnega tekmovanja, gostinstvo in trgovina) na mestu obstoječih teniških igrišč,
– premestitev zunanjih teniških igrišč vzhodno od obstoječih,
– manjša tribuna zunanjega teniškega igrišča ob dvorani in
– povezovalni hodnik od hotela Radin do dvorane.
3
Javna razgrnitev spremembe ureditvenega načrta traja 30 dni od dneva veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Radenci in v prostorih Občine Radenci. V času javne razgrnitve KS Radenci organizira javno obravnavo, zato se ji dostavi en izvod osnutka.
4
Po poteku javne razgrnitve svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikuje svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Občine Radenci, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Radenci.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-17/95
Radenci, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.