Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2823. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice, stran 4801.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice, je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Moravske Toplice
1. člen
Besedilo 10. člena statuta Občine Moravske Toplice se spremeni tako, da se besedilo tega člena glasi:
“V občini so naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Andrejci,
2. Krajevna skupnost Bogojina,
3. Krajevna skupnost Ivanovci,
4. Krajevna skupnost Krnci,
5. Krajevna skupnost Martjanci,
6. Krajevna skupnost Moravske Toplice,
7. Krajevna skupnost Motvarjevci,
8. Krajevna skupnost Noršinci,
9. Krajevna skupnost Prosenjakovci,
10. Krajevna skupnost Ratkovci,
11. Krajevna skupnost Sebeborci,
12. Krajevna skupnost Selo-Fokovci,
13. Krajevna skupnost Tešanovci.
Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun in je lahko nosilec lastninske pravice na svojem premoženju.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35/95
Moravske Toplice, dne 4. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.