Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za grajski kompleks Snežnik, stran 4801.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), ter na podlagi 14. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je župan Občine Loška dolina sprejel dne 12. 10. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za grajski kompleks Snežnik
I
Javno se razgrne ureditveni načrt grajskega kompleksa Snežnik, ki ga je izdelalo podjetje Slovenijaprojekt iz Ljubljane.
II
Osnutek iz I. točke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Loška dolina. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve.
IV
Ta sklep začne veljati takoj po objavi.
Stari trg, dne 16. oktobra 1995.
Župan
Občine Loška dolina
Jernej Zabukovec l. r.