Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2821. Sklep Občinskega sveta občine Laško o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 4801.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
S K L E P
I
Občinski svet občine Laško sprejema sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi:
– parc. št. 1330/3 – pašnik v izmeri 150 m˛, vpisan v seznamu št. XIX k.o. Rifengozd
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa preneha imeti status zemljišča v splošni rabi in ostane družbena lastnina v upravljanju Občine Laško.
III
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-18/95-02
Laško, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.