Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2803. Odlok o uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani, stran 4769.

Na podlagi 16. in 81. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 26. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev in izdajanje uradnega glasila Občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Uradno glasilo Občine Dol pri Ljubljani se imenuje “Uradni vestnik Občine Dol pri Ljubljani”.
Sedež glasila je v Dolu pri Ljubljani, Videm 48.
3. člen
Izdajatelj Uradnega vestnika Občine Dol pri Ljubljani je Občina Dol pri Ljubljani, ki glasijo izdaja zaradi zagotavljanja uradne objave odlokov, sklepov in drugih uradnih dokumentov, ki jih sprejmejo in izdajo občinski svet, župan in drugi organi v občini.
4. člen
Na vsakem izvodu glasila se navedejo ime in sedež izdajatelja, ime ali firma in sedež tiskarne, kraj in datum natisa ter ime in priimek odgovornega urednika (impresum).
5. člen
Glasilo izhaja po potrebi glede na sprejete oziroma izdane dokumente iz 3. člena tega odloka.
6. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.
Odgovorni urednik je praviloma tajnik občine.
7. člen
Administrativnotehnična opravila za glasilo opravlja občinska uprava.
8. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 39/95
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.