Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2801. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti "Ciciban Kompolje" v Kompoljah, stran 4762.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5. in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) predpisov s področja otroškega varstva (Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Dobrepolje na 10. seji dne 2. 10. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” v Kompoljah
1
Cene vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” so prenehale veljati z ustanovitvijo novega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Dobrepolje z dne 1. 9. 1995.
2
Kot najvišjo ceno vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” se od 1. 9. 1995 določi:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok
 od 2 do 7 let                     27.627 SIT
– dejavnost priprave otrok za vstop
 v osnovno šolo                     5.202 SIT
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1995 dalje.
Št. 382-2/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.