Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2794. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva za poklic zdravnik, stran 4753.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 37/95) ter 12. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92) minister za zdravstvo predpisuje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
programa pripravništva za poklic zdravnik
1
V programu pripravništva za poklic zdravnik (Uradni list RS, št. 33/95 – v nadaljnjem besedilu: program) se v 2. točki spremeni druga alinea, tako da glasi:
“– pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja s področja urgentne medicine ob mentorju v ambulantah urgentne medicine, v urgentnem reševalnem vozilu s spremstvom, v dežurnih ali sprejemnih ambulantah bolnišnic ter v enotah intenzivne medicine oziroma v obliki seminarjev in drugih oblikah zgoščenih praktičnih vaj, video prikazov in podobno (21 tednov),”.
2
V 4. točki programa se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z novim, ki glasi: “Znanja in veščine v skladu z 2. točko programa zdravnik pridobiva v času prvih šestih mesecev opravljanja sekundariata. Program pripravništva iz druge alinee 2. točke programa opravlja na interni medicini z infektologijo, kirurgiji z anesteziologijo in reanimacijo ter v prehospitalni urgentni medicini.”
3
6. točka programa se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: “Zdravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo pred 15. 7. 1995, nadaljujejo pripravništvo v skladu s tedaj veljavnim programom.”
Ne glede na prejšnji odstavek lahko zdravnik v dogovoru z mentorjem in v soglasju z ministrom za zdravstvo dokonča pripravništvo v skladu s tem programom.”
4
Te spremembe in dopolnitve programa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124-1/95
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.
doc. dr. Božidar Voljč l. r.
Minister za zdravstvo