Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

2792. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka, stran 4752.

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 22. člena, v zvezi z drugim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 23. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) ter na predlog Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (št. 831-316/95 z dne 16. 10. 1995) in Ministrstva za notranje zadeve (št. 0001/6-5-Z-821/III-95/03 z dne 3. 10. 1995) izdajam
O D L O K
o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
1. člen
Vojake in pomožne policiste, ki so služenje vojaškega roka pričeli 20. aprila 1995 z usposabljanjem v določenih enotah organov za notranje zadeve, se s služenja vojaškega roka odpusti 24 dni pred iztekom polnega vojaškega roka.
Vojake iz prvega odstavka tega člena odpustijo pristojna poveljstva Slovenske vojske, pomožne policiste pa pristojni organi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-01/95-12
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.