Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2371. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne, stran 3868.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. julija 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne
1. člen
V odloku o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz Javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne (Uradni list RS, št. 45/94) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
“Svet zavoda šteje 7 članov in ga sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanovitelja
– 2 predstavnika Javnega zavoda Žalske lekarne
– 1 predstavnik uporabnikov, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Mandat članov sveta traja 4 leta.”
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod razporeja presežek prihodkov nad odhodki po sklepu sveta zavoda skladno z letnim načrtom v soglasju z ustanoviteljem.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-001/95
Žalec, dne 20. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost