Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2369. Odredba o taksah za obremenjevanje okolja, stran 3868.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 20. člena statua Občine Žalec (Uradni lsit RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na svoji seji dne 30. maja 1995 in 20. julija 1995 sprejel
O D R E D B O
o taksah za obremenjevanje okolja
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Žalec se s to odredbo predpisujejo takse za obremenjevanje površinskih in podzemnih voda in ustvarjanje odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejavnosti objektov ter naprav vodovodnih sistemov, odvajanja odpadnih voda in čistilne naprave.
3. člen
Takse znašajo:
a) za uporabnike vodovoda:
– 13,84 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
– 20,77 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in ostalih dejavnostih;
b) za uporabnike kanalizacije:
– 10,26 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
– 10,26 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in ostalih dejavnostih;
c) za uporabnike čistilne naprave:
– 27,89 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
– 69,61 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in ostalih dejavnostih.
4. člen
Plačevanje taks je mesečno in jih zaračunava upravljalec oziroma izvajalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov ter čiščenje odpadnih voda v Občini Žalec. Zbrana sredstva so prihodek proračuna občine.
Višina taks se oblikuje v skladu z rastjo cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji.
5. člen
Zbrana sredstva od taks se uporabljajo za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav po posameznih dejavnostih.
Sredstva od taks za odvajanje in čiščenje odplak v krajih Petrovče, Dobriša vas in Kasaze se vrnejo krajevni skupnosti za ekološko urejanje odplak.
6. člen
Ta odredba velja za tista področja in sisteme v občini, s katerimi upravlja Javno komunalno podjetje Žalec.
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1995 dalje.
Št. 41700-003/95
Žalec, dne 20. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti