Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2362. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja, stran 3844.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) in 6. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) je Občinski svet občine Radovljica na seji dne 8. 8. 1995 sprejel
U R E D B O
o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja
1
V uredbi o taksah za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 6/94) se spremeni 3. člen točka c) tako, da se glasi:
c) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov:
– 221,30 SIT/osebo za gopodinjstva
– 7,70 SIT/m˛ stanovanjske površine
– 15,40 SIT/m˛ poslovne površine za gospodarstvo
in ostale dejavnosti.
2
Plačevanje taks je mesečno in jih zaračunava upravljalec oziroma izvajalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov ter čiščenje odpadnih voda v občini Radovljica. Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Radovljica, katera izvajalec nakazuje proračunu do 30. v mesecu za pretekli mesec.
3
Ta sprememba velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1995 dalje, do zaključka obratovanja deponije Črnivec in obveznosti tozadevnih pogodb.
Št. 353-4/95
Radovljica, dne 8. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

AAA Zlata odličnost