Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2360. Odlok o spremembi območij naselij Sopote, Slake, Virštanj in Podčetrtek, ter o združitvi in preimenovanju naselij Sopote in Slake, stran 3843.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic, ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 12. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 3. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi območij naselij Sopote, Slake, Virštanj in Podčetrtek, ter o združitvi in preimenovanju naselij Sopote in Slake
1. člen
S tem odlokom se spremenijo območja naselij Sopote, Slake, Virštanj in Podčetrtek.
2. člen
Meja med naseljema Slake in Virštanj se spremeni tako, da se stavbi v naselju Slake, ki imata hišni številki 24 in 36 a, priključita k naselju Virštanj.
Od naselja Slake se prav tako odcepijo stavbe s hišnimi številkami 1, 2, 3, 4, 6, 7 in 8 ter se priključijo k naselju Podčetrtek.
3. člen
Naselji Sopote in Slake se združita ter preimenujeta v naselje Olimje. S preimenovanjem naselij se hkrati preimenuje tudi katastrska občina Sopote v katastrsko občino Olimje.
4. člen
Stavbe v naselju Olimje se zaradi nepregledne oštevilčbe in spremembe območja naselja ter preimenovanja, preoštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Spremembo območja naselja evidentira Geodetska uprava Šmarje pri Jelšah. Meja območja naselja Olimje poteka po parcelnih mejah in je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot (ROTE), preoštevilčba v okviru naselja pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1:5000.
Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ s prikazano spremembo območja naselja in preoštevilčbo je sestavni del tega odloka.
6. člen
Geodetska uprava Občine Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s KS Podčetrtek naroči in presreduje nove tablice s hišno številko. Stroške za zamenjavo tablic s hišno številko nosi Občina Podčetrtek.
7. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-55/95
Podčetrtek, dne 7. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost