Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1995, stran 3818.

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 27. 7. 1995 in 29. ter 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 27. 7. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1995
1
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in ovrednotenega letnega programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč znaša vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
.                              SIT
– za stanovanjske objekte in nezazidana
stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski
gradnji ter šole, vzgojnovarstvene zavode
in zdravstvene domove                    0,30
– za poslovne prostore in nezazidana stavbna
zemljišča, namenjena poslovni gradnji v
mestnem središču                      2,10
– za industrijske objekte, poslovne prostore
in nezazidana stavbna zemljišča, namenjena
obrtni in industrijski gradnji               0,94
2
Vrednost točke se tekoče mesečno valorizira v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
3
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izterjuje Uprava za družbene prihodke Občine Ljutomer.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 011-1/95
Ljutomer, dne 27. julija 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost