Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2339. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec, stran 3809.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 334/94 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo poslovno-gostinskega in nočitvenega objekta na parcelah 1313/2, 1315, 1319/2, 1321/2/3, 1320/8, 1321/10, 1314/3, 1321/11, vse k. o. Sp. Hudinja v kompleksu sejemskega centra Golovec.
III
Javna razgrnitev sprememb ZN Dolgo polje in CRC Golovec mora trajati 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje. V času javne razgrnitve mora KS Dolgo polje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Mestne občine Celje, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-302/94
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost