Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2337. Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Dečkovo naselje, stran 3808.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Dečkovo naselje
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev spremembe zazidalnega načrta Dečkovo naselje (Uradni vestnik Celje, št. 33/64, 10/69 in Uradni list SRS, št. 38/73 ter 14/86), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 320/94-95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo prizidkov k IV. osnovni šoli v Celju, in sicer prizidka k telovadnici, prizidka k šoli za povečanje kuhinje, jedilnice, kotlarne na plin ter prizidka za povečanje učilnic.
III
Javna razgrnitev navedene spremembe zazidalnega načrta mora trajati 30 dni od dneva veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Dečkovo naselje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje. V času javne razgrnitve mora KS Dečkovo naselje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Mestne občine Celje, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-58/93
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost