Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2336. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII - Spodnja Hudinja-del, stran 3808.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII -Spodnja Hudinja-del
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII - Spodnja Hudinja - del (Uradni vestnik Celje, št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82 in 19/85 ter Uradni list RS, št. 24/93 in 63/93) , ki ga je izdelal Razvojni center Celje - Planiranje d. o. o. pod št. 490/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek sprememb navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo pekarne kot prizidka k trgovini Mercator na parcelah 884/1, 876/1, 499/2 k. o. Sp. Hudinja.
III
Javna razgrnitev sprememb ZN stanovanjska cona XII in XIII - Spodnja Hudinja - del, mora trajati 30 dni od veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje. V času javne razgrnitve mora KS Gaberje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Mestne občine Celje, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-105/95
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost