Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2335. Sklep o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta industrija-sever za območje LIK ter regijsko-preskrbovalnega centra Merx, stran 3807.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb zazidalnega načrta industrija–sever za območje LIK ter regijsko-preskrbovalnega centra Merx
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb zazidalnega načrta Industrija - sever za območje LIK ter regijsko-preskrbovalnega centra Merx (odlok o Gospodarski coni v Celju - Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 ter Uradni list RS, št. 17/92 in 20/94), ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje, d.o.o. pod št. 493/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91, 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, 40/86).
II
Osnutek spremembe navedenih zazidalnih načrtov se nanaša na gradnjo bencinskega servisa in dveh poslovnih objektov na vzhodni strani Mariborske ceste med uvozom v Galo in Trnoveljsko cesto v pasu širine ca. 30 m in površini cca 1.17 ha.
III
Javna razgrnitev navedenih sprememb zazidalnih načrtov mora trajati 30 dni od dneva veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje. V času javne razgrnitve mora KS Gaberje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Mestne občine Celje, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-558/94
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost