Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2332. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, stran 3806.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87 in Uradni list RS, št. 39/94) tako, da se dopolni s tekstom:
“ ter proj. št. 63/94, ki ga je v aprilu 1994 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora in s proj. št. 324/94, ki ga je v septembru 1994 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o.”
2. člen
V 3. členu se na koncu “kareja 1” doda:
“... gradnja enodružinske stanovanjske hiše na jugozahodnem delu parcele št. 1138/2 k. o. Škofja vas v dimenzijah 13 m × 12.50 m + / - 1 m in višinskih gabaritih K + P + IP ter s smerjo slemena S - J in naklonom ca. 30°.”
Na koncu “kareja 2” pa se doda:
“... gradnja prizidka in nadzidve k obstoječi stanovanjski hiši na parceli 1155/2 k. o. Škofja vas za polovno – stanovanjske namene v dimenzijah 19 m × 10 m + / - 1 m in višinskih gabaritih P + IP ter s streho v naklonu ca. 30°, ki mora biti na stiku s parc. 1155/3 k.o. Škofja vas enokapna s smerjo padca proti severu in izvedena tako, da ne bo mogoče zatekanje vode in padanje snega proti jugu. Konstrukcijsko prizidek ne sme ogrožati statičnosti objekta na parc. 1155/3, temelji novega dela prizidka ne smejo posegati izven lastnega zemljišča, gradnja objekta in vzdrževanje objekta mora potekati prav tako po lastnem zemljišču razen, če ni drugače dogovorjeno. Odprtine v navedenem objektu morajo biti obrnjene le na lastno zemljišče oziroma so strešne, poslovna dejavnost pa je mogoča v skladu z odlokom o spremembah odloka o ZN Šmarjeta (Uradni list RS, št. 39/94)”.
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-74/94
352/A-124/95
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost