Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1995 z dne 25. 8. 1995

Kazalo

2331. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava, stran 3806.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava
1. člen
Odlok o ZN Lava (Uradni list SRS št. 40/89 in Uradni list RS št. 40/93, 69/93) se dopolni tako, da se na koncu 5. člen doda:
– zazidalni načrt se dopolni po projektu Razvojnega centra – IUP Celje, št. 14/92 in 53/94 ter se nanaša na gradnjo objektov na parc. št. 775/3, 775/5, 665/1, 665/7, 674/2, 667/3, 667/7, 674/10, 674/9, 776/1, 776/3, 726/3, 716/54, 710/1, 713/5, vse k. o. Ostrožno,
– pogoj za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta je mirna poslovna dejavnost, ki ne bo poslabševala bivalnih pogojev v soseski,
– kot toleranca pri gabaritih vseh objektov na navedenih parcelah je mogoča + / - 2 m ter v skladu z odlokom objavljenim v Uradnem listu RS št. 69/93.
2. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
3. člen
Projekta iz 1. člena tega odloka sta stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-179/90
352A-240/95
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost