Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995

Kazalo

2161. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih, stran 3505.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. julija 1995.
Št. 012-01/95-69
Ljubljana, dne 1. avgusta 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH
1. člen
V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) se v prvem odstavku 87. člena doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo.”
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
V drugem odstavku se številka “4.” nadomesti s številko “5.”.
2. člen
V 101. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“O predlogih za dopustitev kontrole telefona, drugih komunikacijskih sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih pošiljk odloča predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je sedež predlagatelja, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.”
3. člen
V prvem odstavku 103. člena se besede “za vodenje registra ladij” nadomestijo z besedami “za odločanje o vpisih v register ladij”.
4. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vrhovno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, v senatu petih sodnikov pa, kadar zakon tako določa.”
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/93-16/6
Ljubljana, dne 24. julija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti