Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

2024. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1995, stran 3284.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Odranci dne 5. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Odranci za leto 1995 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Odranci, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 54,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– delo občinskih organov                8,500.000
– socialni transferji                     0
– plač. na področ. družb. dejavnosti         18,112.000
– storitve, subvencije in intervencije         4,200.000
– drugi odhodki                    1,478.000
– odhodki investicijskega značaja           20,900.000
– oblikovanje rezerv in druge obveznosti         810.000.
3. člen
V stalne rezerve Občine Odranci se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1995.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost