Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1350. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji, stran 2088.

Na podlagi 40. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
4. člen uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Za vozilo, za katerega izda ministrstvo pristojno za promet posebno dovoljenje na podlagi sedmega odstavka 34. člena zakona o prevozih v cestnem prometu se pristojbina iz 2. člena uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93) poveča za 50 %.
Za vozilo, za katero izda carinski organ posebno dovoljenje na podlagi 35. člena zakona o prevozih v cestnem prometu, se pristojbina iz 2. člena uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93) poveča za 20 %.”
2. člen
5. člen uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93) se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpriklopnik, registriran v državah Portugalski, Franciji
– za tranzit, Grčiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Severni Irski, Danski, Avstriji, Slovaški, Poljski - za tranzit, Romuniji, Bolgariji - za tranzit, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Švedski, Finski, Norveški, Belorusiji - za tranzit, Estoniji, Latviji, Litvi znaša pristojbina, ki se plača v ameriških dolarjih:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0030
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0041
– za druga vozila (delovno vozilo, traktorje in samovozne delovne stroje) za vsak brutotonski kilometer 0,0041.
Brutotonski kilometer je vožnja ene tone skupne mase vozila na razdalji enega kilometra. Vsaka začetna tona oziroma začeti kilometer se šteje kot cela tona oziroma cel kilometer.
Pristojbina se plača v gotovini, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Republike Slovenije, ki velja na dan plačila pristojbine.
3. člen
Tovorno motorno vozilo registrirano v državah Franciji – za bilateralo, Italiji, Luxemburgu, Belgiji, Nizozemski, Švici in Lichensteinu, Madžarski, Češki, Poljski - za bilateralo, Bolgariji - za bilateralo, Makedoniji, Ukrajini, Belorusiji - za bilateralo, Rusiji, na osnovi reciprocitete ne plačujejo pristojbin.
Avtobus in avtobusni priklopnik registriran v drugi državi, ki opravlja redne mednarodne linije ne plačuje pristojbine.
Za avtobuse in avtobusne priklopnike registrirane v državah Ukrajine, Švedske, Španije, Rusije, Nizozemske, Makedonije, Madžarske, Češke, ki opravljajo občasni mednarodni prevoz oseb se na osnovi reciprocitete ne plačuje pristojbin.”
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-02/93-1/6-8
Ljubljana, dne 25. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost