Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1245. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi, stran 1898.

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95) na seji dne 20. aprila 1995 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi:
a) parc. št. 2189/2 pot v izmeri 32 m2
parc. št. 2191/8 pot v izmeri 16 m2
parc. št. 2192/17 neplodno v izmeri 65 m2
parc. št. 2193/8 neplodno v izmeri 196 m2
vpisane v vl. št. S0021 k.o. Zalog
b) parc. št. 679/5 pot v izmeri 85 m2
vpisane v vl. št. S0001 k.o. Orla vas
c) parc. št. 1121/3 pot v izmeri 72 m2
parc. št. 1124/5 pot v izmeri 51 m2
vpisane v vl. št. S0005 k.o. Trnava
d) parc. št. 1658/6 pot v izmeri 73 m2
vpisana v vl. št. 450 k.o. Prekopa
e) parc. št. 1786/2 pot v izmeri 5 m2
parc. št. 1787/2 pot v izmeri 37 m2
parc. št. 1783/3 pot v izmeri 54 m2
parc. št. 1783/4 pot v izmeri 34 m2
vpisane v vl. št. S005 k.o. Gotovlje
II
Parcele navedene v I. točki tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo družbena lastnina v upravljanju Občine Žalec.
III
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-005/95 (1)
Žalec, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost