Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1232. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina, stran 1893.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 12. 4. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina
1
Javno se razgrne osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina, ki ga je izdelal Profil, d.o.o., pod št. projekta 78/94.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled v prostorih Občine Slov. Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in prostorih KS Bezina ter KS Vešenik–Brdo.
Javna razgrnitev osnutka odloka bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-84/94-8/3
Slovenske Konjice, dne 12. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim l. r.

AAA Zlata odličnost