Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1226. Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1994, stran 1889.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Pivka na 3. seji dne 28. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 1994, ki izkazuje:
.                              SIT
– prihodke                      992,146.465
– odhodke                      973,977.028
– presežek prihodkov nad odhodki           18,169.437
2. člen
Sestavni del zaključnega računa so tudi sredstva rezerv, ki izkazujejo:
.                              SIT
– prihodke                       1,703.158
– odhodke                         17.500
– presežek prihodkov nad odhodki            1,685.658
3. člen
Presežka, izkazana v 1. in 2. členu tega sklepa, se preneseta na ločeni račun proračuna Občine Postojna, št. 52200-630-1061215 in sta predmet delitvene bilance.
Žiro račun proračuna in žiro račun sredstev rezerv odpravljene občine se ukineta.
4. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. OS/95
Pivka, dne 28. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost