Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1223. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Novo mesto za leto 1995, stran 1888.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni l. RS, št. 13/95) in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni l. SRS, št. 8/87) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m˛ stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1995
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m˛ koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994 znašala 87.200 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 1995.
2. člen
Vrednost m˛ stavbnega zemljišča za leto 1995 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa in sicer:
a) za območje Novega mesta, ki se ureja
s prostorsko ureditvenimi pogoji              1,2%,
b) za območja Dolenjskih Toplic, Straže,
Otočca, Šmarjete in Žužemberka, ki se urejajo
s prostorsko ureditvenimi pogoji              1,0%,
c) za ostala območja Občine Novo mesto           0,8%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Novo mesto za III. stopnjo opremljenosti so na dan 31. 12. 1994 za m2 stanovanjske površine znašali za:
– individualne komunalne objekte
in naprave                    6.200 SIT/m2
– kolektivne komunalne objekte
in naprave                    7.000 SIT/m2
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva objave dalje. Z dnem, ko prične veljati ta sklep, preneha veljati sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m˛ stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1994, št. 362-04/94 z dne 17. 2. 1994 (Uradni list RS, št. 11/94, z dne 28. 2. 1994).
Št. 362-05/95-19
Novo mesto, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost