Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1218. Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem področju skupne Občinske uprave Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, stran 1883.

Na podlagi 49. in 101. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 2. seji dne 31. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o začasni organizaciji in delovnem področju skupne Občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje
1
S tem sklepom se začasno ustanovi skupna uprava Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje (v nadaljevanju: občinska uprava), določa njena organizacija, delovno področje ter uredi druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2
Občinska uprava je organizirana pri Občini Grosuplje. Sestavljajo jo tri službe:
– služba za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance
– služba za gospodarske javne službe in finance
– splošna služba.
Do sprejema novih aktov se za organizacijo in delovno področje občinske uprave smiselno uporablja odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 2/91).
3
Občinska uprava izvaja vse naloge, za katere so pristojne Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Enakovredno jo vodijo vsi trije župani navedenih občin.
Občinska uprava zagotovi zaposlitev vsem delavcem bivše Občine Grosuplje, ki niso razporejeni v Upravno enoto Grosuplje ali katerikoli upravni organ državnih ministrstev.
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače v skladu z odločbami z dne 21. 12. 1994 in veljajo od 23. 4. 1994 dalje, dokler ne bo v skladu z zakonom izdelan načrt delovnih mest in drugi ustrezni akti posameznih občin.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 do sprejema delovnih mest v vseh treh občinah.
Št. 028-7/95
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

AAA Zlata odličnost