Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1210. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Črenšovci, stran 1852.

Na podlagi 41. člena statuta Občine Črenšovci in na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 2/94, 33/94) je Občinski svet občine Črenšovci na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Črenšovci
1. člen
Občina Črenšovci ima tri krajevne skupnosti:
– KS Črenšovci, z naselji Črenšovci, Žižki, Trnje,
– KS Bistrica, z naselji Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica,
– KS Polana, z naselji Velika Polana, Mala Polana, Brezovica.
2. člen
Organi krajevne skupnosti so:
– zbor krajanov,
– vaški odbor,
– svet krajevne skupnosti.
3. člen
Svet krajevne skupnosti šteje devet članov. Vaški odbor krajevne skupnosti šteje sedem članov.
4. člen
Organi krajevne skupnosti so izvoljeni po večinskem načelu.
Svet krajevne skupnosti in vaški odbor KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno bivališče na območju posamezne KS oziroma vasi, za katero se voli vaški odbor.
5. člen
Kandidatni listi za kandidate vaških odborov in Sveta KS sta odprti. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
6. člen
V Svet KS Črenšovci so izvoljeni prvi štirje kandidati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Črenšovci in prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Žižki, in prva dva kandidata, ki sta dobila največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Trnje.
V Svet KS Bistrica so izvoljeni prvi štirje kandidati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Gornja Bistrica, in prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Dolnja Bistrica, in prva dva kandidata, ki sta dobila največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Srednja Bistrica.
V Svet KS Polana so izvoljeni prvi štirje kandidati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Velika Polana, in prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Mala Polana, in prva dva kandidata, ki sta dobila največ glasov na kandidatni listi za Svet KS iz vasi Brezovica.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita enako število glasov, odloči med njima žreb.
7. člen
Na volitvah v vaške odbore KS je izvoljenih prvih sedem kandidatov, ki so dobili največje število glasov. V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita enako število glasov, odloči med njima žreb.
8. člen
Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta z večino glasov izmed sebe na konstitutivni seji sveta. Predsednika vaškega odbora izvolijo člani odbora z večino članov izmed sebe na konstitutivni seji vaškega odbora.
9. člen
Mandatna doba izvoljenih traja 4 leta, oziroma do zaključka mandata članov Občinskega sveta občine Črenšovci.
10. člen
Odlok se uporablja takoj, veljaven je z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 4/95
Črenšovci, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost