Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1207. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic, stran 1851.

Na podlagi 31., 32. in 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
1. V sklepu o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94) se drugi odstavek 7. točke spremeni tako, da se glasi:
“Pri uvrstitvi banke oziroma hranilnice v posamezno skupino preseganja povprečne efektivne pasivne obrestne mere, izračunane iz revalorizacijskih in obrestnih odhodkov in povprečnega stanja sredstev, se upošteva najvišje odstopanje pasivne obrestne mere po skupinah prejetih sredstev v domači valuti, in sicer za:
– vloge na vpogled,
– kratkoročne vloge in posojila do vključno 30 dni,
– kratkoročne vloge in posojila od vključno 31 dni in kratkoročne vrednostne papirje.”
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. maja 1995.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost