Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1200. Odredba o obratovalnem času javnih letališč, stran 1836.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 263. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 88/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o obratovalnem času javnih letališč
1. Javna letališča so odprta:
a) v poletnem prometnem obdobju:
----------------------------------------------------------------
Zap. Javno letališče    Lokalni čas          Dnevi
št.           od ure    do ure
----------------------------------------------------------------
1.  Ljubljana     6.30     22.00    1 2 3 4 5 6 7
2.  Maribor      10.00     18.00    1 2 3 4 5 – –
3.  Portorož      8.00     20.00    1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------
b) v zimskem prometnem obdobju:
----------------------------------------------------------------
Zap.  Javno letališče    Lokalni čas         Dnevi
št.           od ure    do ure
----------------------------------------------------------------
1.   Ljubljana     6.30     22.00    1 2 3 4 5 6 7
2.   Maribor      8.00     16.00    1 2 3 4 5 – –
3.   Portorož     9.00     17.00    1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------
Legenda:
1 – ponedeljek      5 – petek
2 – torek        6 – sobota
3 – sreda        7 – nedelja
4 – četrtek
Obratovalni čas je čas, v katerem mora biti letališče odprto za javni prevoz v zračnem prometu.
Zimsko oziroma poletno prometno obdobje se časovno računa skladno s predpisi o računanju časa.
2. Javno letališče je lahko odprto za sprejem in odpravo zrakoplovov, potnikov in blaga tudi izven časa, ki je določen v prejšnji točki, v primeru, ko je letališču podana posebna zahteva prevoznika najmanj 24 ur pred planiranim vzletom oziroma pristankom zrakoplova.
Posebno zahtevo iz prejšnjega odstavka dostavi prevoznik istočasno tudi Ministrstvu za promet in zveze, Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo.
3. Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, št. 60/93).
4. Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-11/95
Ljubljana, dne 3. maja 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost