Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1098. Uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji, stran 1751.

Na podlagi 40. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba predpisuje osnovo za plačilo, višino in način plačila cestne pristojbine za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji.
2. člen
Pristojbina iz 1. člena te uredbe se plača v ameriških dolarjih:
1. za tovorna motorna vozila, tovorni priklopnik in polpriklopnik, za vsak brutotonski kilometer:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0030
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0041.
2. za druga vozila (delovno vozilo, traktorje in samovozne delovne stroje) za vsak brutotonski kilometer 0,0041.
Brutotonski kilometer je vožnja ene tone skupne mase vozila na razdalji enega kilometra. Vsaka začeta tona oziroma začeti kilometer se šteje kot cela tona oziroma cel kilometer.
3. člen
Pristojbina iz 3. člena se plača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Republike Slovenije, ki velja na dan plačila pristojbine.
4. člen
Za vozilo, za katero izda ministrstvo pristojno za promet, dovoljenje na podlagi 35. člena zakona o prevozu v cestnem prometu, se pristojbina obračuna po uredbi o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji povečano za 50 % (Uradni list RS, št. 29/93).
5. člen
Ob predložitvi ustreznega dokazila se pristojbina ne obračuna za izredni prevoz ali prevoz, za katerega ni potrebno dovoljenje za prevoz stvari v skladu s predpisi o mednarodnem cestnem prometu, razen če je z mednarodno pogodbo drugače določeno.
6. člen
Za tovorna motorna vozila, ki uporabljajo Luko Koper kot vhodno ali izhodno pristanišče se ne plača pristojbina po tej uredbi.
Za vozilo, ki uporablja za prevoz po Republiki Sloveniji oprtni vlak, se ne plača pristojbina po tej uredbi za del prevoza, opravljenega po cestah, če:
– je njegova osna obremenitev manjša od 10 ton,
– je njegova osna obremenitev večja od 10 ton za razdaljo do 30 km od terminala.
7. člen
Pristojbina se plača carinskemu organu na mejnem prehodu pri prestopu meje Republike Slovenije, oziroma na kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo in od katerega začnejo vozila navedena v 1. členu te uredbe voziti po cestah v Republiki Sloveniji.
Pristojbina se plača v gotovini.
8. člen
Carinski organ obračuna pristojbino na podlagi podatkov o vozilu in iz prevozne listine oziroma na podlagi podatkov o tehtanju vozila. Pristojbina se obračuna na obrazcu “Obračun cestne pristojbine za tuje vozilo” v skladu z uredbo o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93). Dolžina prevoza v kilometrih za posamezne relacije se določi na podlagi predpisanih evidenc o cestah.
9. člen
Obračun cestne pristojbine se izpolni v treh izvodih. Voznik tujega vozila potrdi s svojim podpisom pravilnost podatkov, vpisanih v obračun cestne pristojbine. Carinski delavec potrdi obračun cestne pristojbine s svojim podpisom in pečatom.
Voznik prejme prvi izvod obračuna cestne pristojbine.
10. člen
Pri odhodu iz Republike Slovenije mora voznik predložiti carinskemu organu obračun cestne pristojbine in plačati morebitno razliko.
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati odlok o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila avstrijske registracije, s katerimi se opravlja prevoz blaga v SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 25/81) in odlok o spremembi odloka o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila avstrijske registracije, s katerimi se opravlja prevoz blaga v SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 38/81).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-02/93-1/5-8
Ljubljana, dne 26. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti