Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1995 z dne 28. 4. 1995

Kazalo

1074. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic, stran 1726.

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 3. točke sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94 in 23/94) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B E N A V O D I L
za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1
V navodilih za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94) se v metodologiji za sestavo bilance stanja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk, ki je v skladu z 2. točko sestavni del navodila, zaradi sprememb kontnega okvira opravijo naslednje spremembe:
– v postavki A.I.3. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Druge vloge pri centralni banki, se v oklepaju račun 360 nadomesti z računoma 3600 in 3601;
– v postavki A.IV.3. Posojila strankam, ki niso banke – Terjatve iz danih jamstev drugim strankam, se v oklepaju dodajo novi računi 1680, 1688, 1689 in 1697;
– v postavki A.VI.1. Tržni vrednostni papirji – menice, se v oklepaju račun 133 nadomesti z računi 1330, 1338 in 1339;
– v postavki A.VI.4. Tržni vrednostni papirji – delnice, se v oklepaju doda račun 1372;
v postavki A.VI.5. Tržni vrednostni papirji – drugi vrednostni papirji, se v oklepaju doda račun 1362;
– postavka A.XII.-1. Sredstva za druge namene in zunajposlovna sredstva se v celoti ukinja, dosedanje zaporedne št. 2 do 11 postanejo zaporedne št. 1 do 10;
– v postavki P.II.-1.1. Vloge na vpogled v domači valuti od neodvisnih strank, se v oklepaju doda računa 8206 in 8256;
– v postavki P.II.-1.2. Vloge na vpogled v domači valuti od odvisnih strank, se v oklepaju doda račun 8216;
– postavka P.IV.-1. Viri drugih sredstev in zunajposlovnih sredstev se v celoti ukinja, dosedanje zaporedne št. 2 do 7 postanejo zaporedne št. 1 do 6;
– v postavki P.IX. Rezerve banke se v oklepaju doda računa 9022 in 9023.
2
Spremembe navodila začno veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. aprila 1995.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti