Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1056. Uredba o dajanju soglasja k cenam, stran 1698.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasja k cenam
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam proizvodov in storitev naštetih dejavnosti:
– storitve tržnic na debelo in drobno,
– dimnikarske storitve,
– pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– parkiranje in varovanje vozil.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, naštetih v 1. členu, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– mnenje upravne enote in župana občine,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se uporabljajo na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letu 1993 in 1994,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1993, 1994 in do datuma vložitve zahtevka.
5. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-01/94-3/3-8
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti