Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1055. Tarifna priloga k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1995, stran 1697.

TARIFNA PRILOGA
K SPLOŠNI KOLEKTIVNI POGODBI ZA GOSPODARSTVO ZA LETO 1995
1. Izhodiščne plače za obdobje april 1995–junij 1995 so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
-----------------------------------------------------------------------
Tarifni                  Izhodiščna bruto plača v SIT
razred                       za polni delovni čas
-----------------------------------------------------------------------
I.    enostavna dela       1,00            42.053
II.    manj zahtevna dela     1,10            46.258
III.   srednje zahtevna dela    1,23            51.725
IV.    zahtevna dela        1,37            57.613
V.    bolj zahtevna dela     1,55            65.182
VI.    zelo zahtevna dela     1.85            77.798
VII.   visoko zahtevna dela    2,10            88.311
VIII.   najbolj zahtevna dela    2,50           105.133
IX.    najbolj pomembna,
     najbolj zahtevna dela    3,00           126.159
-----------------------------------------------------------------------
Zneski izhodiščnih plač pri delodajalcu se v podjetju lahko znižajo do 5 % glede na zneske iz prvega odstavka, če bi izplačilo plač ogrozilo obstoj organizacije oziroma delodajalca (izguba ali stečaj).
Pristojni organ lahko odloči o znižanju, če si pridobi soglasje sindikatov pri delodajalcu. Sindikat je dolžan svojo odločitev podati v roku 10 dni. Znižanje lahko traja največ 6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podaljša za enako obdobje po ponovni pridobitvi soglasja sindikatov.
V kolektivnih pogodbah dejavnosti se ne morejo spremeniti razmerja posameznih tarifnih razredov glede na prvi tarifni razred, ki so veljala v kolektivnih pogodbah dejavnosti na dan 31. 12. 1994.
2. Izhodiščne plače se vsake tri mesece povečujejo za naslednje trimesečje za 80 % rasti cen na drobno v zadnjem trimesečju.
Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995 preseže 10 % se za nadaljnje povečanje izhodiščnih plač upošteva celotna rast cen na drobno.
Prva uskladitev se izvede na osnovi rasti cen v obdobju april–junij 1995 v skladu s prvim odstavkom te točke.
V kolektivnih pogodbah dejavnosti se uporablja eskalacijska lestvica te tarifne priloge.
3. Regres za letni dopust za leto 1995 znaša v bruto znesku 70 % zadnjega znanega statističnega podatka o povprečni bruto mesečni plači v gospodarstvu Republike Slovenije. Regres za zaposlene, katerih plača je nižja od povprečja v gospodarstvu, znaša 100 % povprečne mesečne bruto plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Regres za letni dopust se obračunava in izplačuje kot individualna pravica delavca. Če se regres izplača v več delih, se od nove osnove lahko obračuna le neizplačani del.
4. Povračila stroškov prehrane in stroškov za službena potovanja se izplačujejo in povečujejo v višini zgornjega zneska določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, oziroma v skladu s posebnim predpisom, ki bo poenotil izplačila povračil stroškov prehrane, regresa za letni dopust in stroškov za službena potovanja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji.
5. Podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo in te tarifne priloge soglašamo, da bodo podpisniki kolektivnih pogodb dejavnosti uskladili tarifne priloge h kolektivnih pogodbam dejavnosti s to tarifno prilogo v dveh mesecih od podpisa tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo.
Do uskladitve novih oziroma sprejema sprememb in dopolnitev veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti se tudi za te tarifne priloge uporabljajo določila tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi, razen izhodiščnih plač.
Podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo bodo zagotovili, da se bodo pogajanja za sklenitev kolektivnim pogodb dejavnosti začela najkasneje 10 dni po podpisu te tarifne priloge.
6. Podpisniki tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1995 soglašajo, da bodo zneske, ki izhajajo iz tarifne priloge, skupno verificirali v komisiji, ki jo imenujejo podpisniki.
7. Tarifna priloga k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1995 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1995 in velja do 31. 3. 1996 oziroma do sklenitve nove tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi.
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Dagmar Šuster l. r.
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Miran Goslar l. r.
Združenje delodajalcev
obrti, gostinstva,
intelektualnih storitev,
turizma, trgovine,
avtoprevozništva - OGISTTA
Predsednik
Dare Stojan l. r.
Združenje podjetnikov
Slovenije
Predsednik
Franc Zavodnik l. r.¸
Podpisniki:
Konfederacija sindikatov ’90
Slovenije
Predsedujoči
Boris Mazalin l. r.
Neodvisnost - konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Predsednik
France Tomšič l. r.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.
Sopodpisniki:
Neodvisni sindikati
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti