Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1050. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1994, stran 1689.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS 45/94 - odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statutarnega sklepa (Naš časopis, št. 208) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 6. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1994
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Vrhnika za leto 1994.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1994 so prikazani v prilogi, ki je sestavni del odloka.
Prihodki in odhodki ter presežki oziroma primanjkljaji sredstev v prilogi so prikazani za vse občinske žiro račune.
Izvrševanje proračuna za leto 1994:
skupni prihodki                   913,747.675
skupaj odhodki                    913,191.308
Presežek prihodkov                    556.367
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v naslednje obračunsko obdobje v razmerju:
17 % Občina Borovnica
84 % Občina Vrhnika
Prenos presežkov, terjatev in obveznosti na vseh ostalih računih je priloga tega odloka in se realizira kot je določeno v prilogi.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 2/5-012-07-92
Vrhnika, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.
  ZAPRTJE RAČUNOV BIVŠE OBČINE VRHNIKA IN RAZDELITEV SREDSTEV1. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA 50110-630-12510

Na žiro računu so bila 31. 12. 1994 sredstva v višini 29,120.395 tolarjev.
Kratkoročne terjatve proračuna do kupcev, izvajalcev in drugih so znašale
27,439.911, obveznosti proračuna pa 56,003.939. Presežek za leto 1994 znaša
556.367 tolarjev.

Sredstva presežka se razdelijo in prenesejo v razmerju:

83 % OBČINA VRHNIKA 50110-630-810204

17 % OBČINA BOROVNICA 50110-630-810225.

Občina Vrhnika prevzame tudi vse kratkoročne terjatve in obveznosti ter sredstva
na žiro računu.

Dolgoročne terjatve, opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne
obveznosti pa bodo predmet delitve v postopku delitve premoženja.

2. OBČINA VRHNIKA - SOCIALNO SKRBSTVO 50110-630-2012510.

Sredstva se prenesejo

83 % na račun OBČINA VRHNIKA 50110-630-810204

17 % na račun OBČINA BOROVNICA 50110-630-810225.

3. OBČINA VRHNIKA - OTROŠKO VARSTVO 50110-630-3012510

Sredstva se prenesejo 100 % na račun OBČINA VRHNIKA - REP. PROGRAM OTROŠKO 
VARSTVO 50110-630-3810204.

4. OBČINA VRHNIKA - REP. PROGRAM IZOBRAŽEVANJE 50110-630-12510.

Sredstva se prenesejo 100 % na račun OBČINA VRHNIKA - IZOBRAŽEVANJE 50110-630-
4810204

Sredstva pod točko 3 in 4 se uporabljajo za uresničevanje republiških programov
za obe novonastali občini.

5. OBČINA VRHNIKA - ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 50110-630-6012510

Sredstva na računu so bila porabljena za plačilo obveznosti za leto 1994 (račun
izkazuje izgubo). Ostanek sredstev se prenese 100 % na občino Vrhnika 50110-630-
810204.

6. UPRAVNI ORGANI OBČINE VRHNIKA 50110-637-62067

Sredstva na računu se nakažejo na račun LOČENI RAČUN OBČINE VRHNIKA 50110-
630-1810204.

Sredstva na računu so se zbrala v pretežni meri iz refundacij plač in dnevnih
iztržkov od prodaje obrazcev, ki jih je občina Vrhnika nabavila v letu 1994.

Upravni organi so imeli na dan 31. 12. 1994 zalogo obrazcev in tablic v
vrednosti 3,316.332 tolarjev. Za ta sredstva predlagamo, da se razdelijo med obe
občini v razmerju 17 % Borovnica in 83 % Občina Vrhnika, sredstva se
nakažejo na ustrezne račune, ko bo Upravna enota poravnala svojo obveznost.

7. UPRAVNI ORGANI OBČINE VRHNIKA - VARSTVO CIV IN VVI 50110-630-8062067.

Sredstva se prenesejo na republiški račun, iz katerega se v letu 1995 zagotavlja
ta program za obe občini, številka računa je 50110-639-820111.

8. REZERVNI SKLAD OBČINE VRHNIKA 50110-750-12510.

Ker je bilo na računu na dan 31. 12. 1994 premalo sredstev, da bi Občina Vrhnika
lahko poravnala obveznosti po sklepu Izvršnega sveta za odpravljanje posledic
poplav v jeseni 1994, se celotni znesek na računu prenese na račun

REZERVNI SKLAD OBČINE VRHNIKA 50110-750-810204

9. SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 50110-675-
55125

Stanje sredstev na računu 31. 12. 1994 je bilo 594.376 tolarjev. Sredstva se
prenesejo

83 % OBČINA VRHNIKA 50110-630-810204

17 % OBČINA BOROVNICA 50110-630-810225

10. SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ 50110-645-45036.

Sredstva presežka po zaključnem računu za leto 1994 v višini 25,323.798 tolarjev
se prenesejo

15,6 % OBČINA BOROVNICA 50110-630-810225

84,4 % OBČINA VRHNIKA 50110-630-810204.

Razmerje je določeno na osnovi odmere nadomestila za Borovnico in Vrhniko.

Vse terjatve in obveznosti po stanju 31. 12. 94 prevzame občina Vrhnika, prav
tako tudi ostanek sredstev na žiro računu.

11. SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ 50110-678-31875.

Sredstva presežka po zaključnem računu za leto 1994 v višini 23,072.578 se
prenesejo:

10 % OBČINA BOROVNICA 50110-630-810225

90 % OBČINA VRHNIKA 50110-630-810204.

V Borovnici je trenutno 31 stanovanjskih enot in trije lokali, skupni prihodki v
vseh prihodkih znašajo 10 % Borovnica in 90 % Vrhnika.

Vse terjatve in obveznosti ter preostanek sredstev na računu prevzame Občina
Vrhnika.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti