Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1049. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov, stran 1688.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 18/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Velike Lašče na 3. seji dne 24. februarja 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov
1. člen
Občinski svet ima naslednje občinske odbore.
1. odbor za komunalo in varstvo okolja,
2. odbor za družbene dejavnosti,
3. odbor za gospodarstvo,
4. odbor za finančno, pravno poslovanje.
Občinski odbori imajo 5 članov, od tega 2 občana.
2. člen
Občinski odbor v okviru svojega delovnega področja:
– predlaga svetu sprejem odločitev iz njegove pristojnosti,
– nadzoruje delo občinske uprave,
– nadzoruje delovanje občinskih javnih služb,
– sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti.
Občinski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri občinski svet iz svoje pristojnosti.
Občinski svet sprejme odločitev o poveritvi zadev v odločanje občinskemu odboru z dvetretjinsko večino navzočih članov.
3. člen
Člane občinskega odbora izvoli občinski svet izmed svojih članov in občanov. Predsednika občinskega odbora izvolijo člani odbora izmed sebe z večino glasov vseh članov odbora.
O izvolitvi članov odbora se glasuje tajno na podlagi liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije člani sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.
Če je predlaganih več kandidatov, kot je članov odbora, imajo prednost uvrstitve na listo kandidati iz različnih političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, in sicer v sorazmerju z zastopanostjo strank v svetu.
4. člen
Člani odbora so izvoljeni, če je za kandidatno listo glasovala večina članov občinskega sveta.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji volijo člani odbora posamično na podlagi javnega glasovanja. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani odbora, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh članov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov odbora.
5. člen
Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet izreče nezaupnico občinskemu odboru.
Nezaupnico lahko izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta izvoli nov odbor.
6. člen
Ta statututarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24/95-S
Velike Lašče, dne 24. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti