Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1037. Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Ljubno, stran 1680.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ljubno na seji dne 31. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o začasni statusni ureditvi Občine Ljubno
1. člen
S tem statutarnim sklepom Občinski svet občine Ljubno začasno določa:
1. splošne določbe
2. naloge občine
3. naloge župana
4. občinsko upravo in začasna imenovanja
5. premoženje in financiranje občine
6. prehodne in končne določbe.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Območje Občine Ljubno določa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
Sedež občine je na Ljubnem ob Savinji, Cesta v Rastke 12.
Občina je pravna oseba.
Začasni pečat občine je okrogle oblike brez grba, z napisom Občina Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 12.
II. NALOGE OBČINE
3. člen
Naloge Občine Ljubno so določene v 21. in 24. členu zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94).
III. ŽUPAN OBČINE
4. člen
Župan predstavlja in zastopa občino, kot odredbodajalec je odgovoren za zakonito uporabo sredstev proračuna. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
Zadolžen je še zlasti za:
– podpisovanje finančnih listin
– vodenje občinske uprave.
IV. OBČINSKA UPRAVA IN ZAČASNA
IMENOVANJA
5. člen
Do sprejema statuta občine in načrta delovnih mest v občinski upravi opravlja dela tajnika občinske uprave tajnik občinske volilne komisije.
Naloge prostorskega načrtovanja do sprejema statuta in načrta delovnih mest izvaja po pooblastilu Zavod za urbanistično načrtovanje in razvoj kot občinska služba pri Občini Mozirje.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE
OBČINE
6. člen
Do uveljavitve statuta občine in drugih občinskih predpisov se za odločanje glede premoženja in njenega financiranja neposredno uporablja zakonske določbe.
Financiranje občine se izvaja po določbah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in smiselno odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 1994.
Do sprejema proračuna za leto 1995 v vseh občinah na območju prejšnje občine Mozirje s sredstvi na ločenem računu Občine Mozirje razpolagajo župani Občin Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Ljubno in Luče.
VI. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
7. člen
Občinski predpisi in odloki, ki so bili veljavni na dan 31. 12. 1994 na območju prejšnje občine Mozirje, ostanejo v veljavi na območju Občine Ljubno, z izjemo tistih, ki so v nasprotju z veljavnimi zakonskimi določbami s področja reforme lokalne samouprave in tem statutarnim sklepom.
8. člen
Ta statutarni sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti