Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1035. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana-zaselek Mačkovci v Krajevni skupnosti Polana, stran 1679.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne skupnosti Polana na seji dne 27. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana–zaselek Mačkovci v Krajevni skupnosti Polana
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 26. marca 1995 se za območje zaselka Mačkovci v naselju Mala Polana (od h. št. 56 do 121) uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se bodo uporabljala za ureditev ulične razsvetljave, ureditev Vaško-gasilskega doma in za komunalne zadeve.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 5. 1995 do 30. 4. 2000.
4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 4,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti v skladu z določbo iz 2. člena sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 11/95).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju naselja Mala Polana–zaselek Mačkovci, od h. št. 56 do 121, in sicer:
a) v denarju:
– 2 % od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil ter pogodbe o delu;
– 5 % od katastrskega dohodka;
b) v delu:
– 16 ur osebnega dela po gospodinjstvu.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od pokojnin, od prejemnikov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od OD delavcev ne sme biti večji od razlike med akontacijo OD in zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa, obračunavale in odvajale na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Polana št. 51920-780-72707 pa ga bodo delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki, obrtniki in drugi, ob vsakem izplačilu osebnega dohodka ter nadomestil. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani iz katastrskega dohodka pa odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Lendava.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Polana, ki bo enkrat letno obvezno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev.
9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velika Polana, dne 27. marca 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Polana
Jože Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti