Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1995 z dne 22. 4. 1995

Kazalo

1024. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kamnik, stran 1675.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89) ter 6. in 14. člena statutarnega sklepa Občine Kamnik (Uradni list RS št. 11/95) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 22. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Kamnik
1. člen
V 3. členu odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 43/85) se spremeni 7. točka tako, da se glasi:
“opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi občine”.
2. člen
V 5. členu odloka se besedi “občinsko skupščino” nadomestita z besedama “občinskim svetom”.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Sedež sklada je v Kamniku, Glavni trg 24.”
4. člen
Besedilo 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Upravni odbor sklada ima predsednika, namestnika predsednika ter pet članov. Predsednika, namestnika predsednika in člane upravnega odbora imenuje za dobo dveh let občinski svet izmed svetnikov.
V upravni odbor sklada ne morejo biti izvoljeni svetniki, ki so na odgovornih funkcijah izvajalskih podjetij s področja dela sklada.
Imenovanje predsednika, namestnika predsednika in članov upravnega odbora se izvede po postopku v skladu s splošnimi akti po 14. členu statutarnega sklepa Občine Kamnik.
Predsednik, namestnik predsednika in člani upravnega odbora so za svoje delo odgovorni občinskemu svetu.”
5. člen
V drugem odstavku 12. člena odloka se črta beseda “skupščina”.
6. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Administrativnotehnična, računovodska in druga opravila za sklad opravlja pristojni organ občinske uprave v skladu z medsebojnim dogovorom.”
7. člen
V 17. členu odloka se besedi “občinska skupščina” nadomestita z besedama “občinski svet”.
8. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-40/95
Kamnik, dne 22. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti